ثبت نام دوره ابزار تکمیلی (یوگا تراپی ۲)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-18
تاریخ پایان:
1403-03-13
ساعت شروع:
09:00
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-03-21
ساعت شروع:
11:45
ساعت پایان:
13:15
شهریه:
7,800,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
پنج شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-06
تاریخ پایان:
1403-03-24
ساعت شروع:
11:00
ساعت پایان:
12:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام