ثبت نام دوره ترم پایه (یک)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
شیرین صادقی پور
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-02
تاریخ پایان:
1403-02-25
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:30
شهریه:
5,800,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-15
تاریخ پایان:
1403-03-07
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:30
شهریه:
5,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم فکوری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-02
تاریخ پایان:
1403-03-20
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بیات
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-02
تاریخ پایان:
1403-03-20
ساعت شروع:
17:00
ساعت پایان:
18:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
طوبی اسفندیاری نیا
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-02
تاریخ پایان:
1403-03-20
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-03
تاریخ پایان:
1403-03-21
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
21:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سمیرا عبداللهی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-04
تاریخ پایان:
1403-03-22
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عذرا محمدی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-02-04
تاریخ پایان:
1403-03-22
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
21:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
لیلی فرخ زاد
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
18:00
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
6:00
ساعت پایان:
7:30
شهریه:
6,400,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
نازلی البرز
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-05
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
21:30
شهریه:
6,400,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
ثریا افشاری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-10
تاریخ پایان:
1403-03-21
ساعت شروع:
15
ساعت پایان:
16:30
شهریه:
5,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-02-12
تاریخ پایان:
1403-03-23
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
21:30
شهریه:
5,600,000 ریال
ثبت نام

در ترم پایه چه می گذرد؟

ترم پایه آغاز ورود به دنیای روشن یوگا و تجربه اتحاد و هماهنگی برای شماست.

در این ترم الفبای حرکات فیزیکی یوگا (آسانا) را خواهید آموخت و با آناتومی بدن خود از منظر یوگا آشنا خواهید شد و با انجام گرم کننده ها و "پاوان موکت" ها ، ذهن و بدن خود را برای انجام حرکات اصلی یوگا آماده می کنید.

انجام آسانای مقدماتی، سیکل سلام بر خورشید و ریلکسیشن ، را نیز در این ترم فرا خواهید گرفت.

برای آشنایی بیشتر با تمرین های عملی این ترم ، روی لینک جلسات کلیک کنید:

تمرینات جلسات