در حال حاضر هیچ دوره ای جهت ثبت نام وجود ندارد.

دوره کمک مربی یوگای جامع سینا ، برای پرتوجویانی است که علاقمند به فضای تخصصی آموزش یوگا هستند و در آزمون های تعیین سطح یوگای سینا شرکت نموده اند .